Startsidan
SENASTE NYTT - Östbyfesten
Östbyhäftet
Byns historia
Kontakt
Länkar
e-mail me
 

Östbyns historia Östbyns historia

 År 2008 firade Östbyn, en by i Sundsjö socken i östra Jämtland, 250-årsjubileum som by.

Det var nämligen för 250 år sedan, alltså år 1758, som drängen Erik Eriksson från Skylnäs i Revsunds socken började anlägga och bruka nybygget Östbyn. Även om han efter ett år fick ge sig av och lämna över till andra, så är det med honom som Östbyns kända historia börjar.

 

När man gräver djupare i de historiska källorna visar det sig emellertid, att Östbyn faktiskt var bebott långt innan 1700-talet, men det vet vi ganska lite om. På 1600-talet var byn, liksom Börjesjö, Gransjölandet, Fisksjölandet och Binnkälen (nuvarande Binnäset och Holmsjö), ett så kallat avradsland.

 

LÄS MER OM BYNS HISTORIA

 

 

Kartan visar de två gårdar som fanns 1790. De vita områdena betecknade med "A" anger var själva gårdstomten låg. 

|Startsidan| |SENASTE NYTT - Östbyfesten| |Östbyhäftet| |Byns historia| |Kontakt| |Länkar|